Network yani ağ teknolojik cihazların ve özellikle bilgisayarların kablolu ya da kablosuz şekilde birbirleriyle olan irtibat ve bağlantılarının en verimli şekilde bağlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu bağlantıların verimliliği ve en iyi şekilde yapılması da yine bu konuda uzman ekipler barındıran çözüm üretebilen danışmanlık şirketlerinin olmasıyla çözüme kavuşmaktadır.

Network çözümleri ağ işlemlerinin düşük maliyetlerle en yüksek verime hızlandırılması gibi sektörde öne geçebileceği çözümler sunulmasını kapsayan kapsamlı ve çeşitli yöntemleri kapsamaktadır. Bunlardan birkaçını u şekilde açıklayabiliriz.

Network Güvenliği Hizmetleri

Özellikle bir kuruluş için gerek mali açıdan gerekse üretim bilgileri gibi konuların güvenliği kurulusun ileriye dönük büyüme hedeflerinde büyük erozyonlara sebebiyet verebilir. Network güvenliği çözümleri bu bilgilerin açıklarının test edileceği sitemler sayesinde güvenliğin en üste seviyelere çıkararak kurulusun önemli bir akiğini ortadan kaldırarak önlenemez kayıpları minimuma indirgemektedir.

Network Kurulumu

Ağ bağlantılarının sağlanmasında öncelikle kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken hedefler belirlenir. Ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanabilecek network çözümleri hayata geçirilerek en önemli hedef olan verimlilik geliştirilmeye çalışılır. Özellikle bu alanda çıkabilecek problemleri önceden tespit ederek gerçekleşmesini önlemek için gereken hesaplamalar yapılır. Bu olası durumlar bertaraf edilmek üzere gereken yazılım ve donanım siteme eklenmesi seklinde önceden bir bütünleşik çözüm üretilir.